Polityka Prywatności | Política de privacidad

Prawo Pracy


„Odpowiednie relacje pomiędzy firmą a pracownikami są niezbędne w procesie budowania własnego biznesu”

Derecho-Laboral-Adwokat-Lasocka

Pomagamy naszym Klientom zapobiegać powstawaniu problemów w środowisku pracy, a gdy już takie wystąpią, wspólnie z nimi wypracowujemy jak najbardziej skuteczne, praktyczne i korzystne rozwiązania.

Oferowane czynności obejmują m.in:

  • standardowe umowy związane z zatrudnieniem (umowy o pracę, 
  consultingowe, współpracy)
  • umowy o zakazie konkurencji
  • niestandardowe umowy dotyczące zatrudnienia kluczowych 
  pracowników oraz członków zarządu
  • doradztwo w zakresie rozwiązania stosunku pracy
  • regulaminy z zakresu prawa pracy


/*sssss*/