Polityka Prywatności | Política de privacidad

Prawo handlowe i gospodarcze


“Zarządzamy ryzykiem Państwa firmy, tak aby zmaksymalizować Państwa zyski”

Derecho-Mercantil-Adwokat-Lasocka

Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradztwo udzielane jest podmiotom gospodarczym w ramach doraźnych usług lub stałej obsługi prawnej. Oferowane usługi obejmują m.in.:

  • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej
  • zakładanie, rejestracja i przekształcanie spółek prawa handlowego
  • przygotowanie dokumentów rejestrowych oraz rejestracja zmian w rejestrze handlowym
  • pomoc w przygotowywaniu i prowadzeniu walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządu
  • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych organów
  • sporządzanie i opiniowanie umów
  • negocjacje z kontrahentami
  • stały nadzór nad realizacją zawartych umów
  • doradztwo w zakresie likwidacji podmiotów gospodarczych
  • czynność prawne zmierzające do zapewnienia ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstw oraz dochodzenie roszczeń z tytułu jej naruszenia

Dbamy o to, by Państwa wierzyciele spłacili zaciągnięte długi, aby nie narażać obecnej i przyszłej sytuacji Państwa firmy

Kancelaria reprezentuje również Klientów w sprawach windykacji należności.
W ramach tej specjalizacji Kancelaria sporządza wezwania do zapłaty, reprezentuje Klientów podczas negocjacji, formułuje ugody, sporządza pozwy oraz reprezentuje Klientów w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym aż do skutecznego odzyskania należności.

Kancelaria posiada także doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniu upadłościowym i postępowaniu naprawczym. Doradza Klientom na każdym etapie tych postępowań./*sssss*/