Polityka Prywatności | Política de privacidad

Prawo cywilne


„Skuteczna i szybka pomoc prawna uchroni Państwa przed wieloma problemami”

Derecho-Civil-Adwokat-Lasocka

Kancelaria służy swoim Klientom pomocą w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Usługi Kancelarii polegają w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego
  • sporządzaniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych
  • doradztwie w zakresie negocjacji umów
  • sporządzaniu pism procesowych
  • reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających, jak również przed Sądem Najwyższym
  • stałym nadzorze nad wykonywaniem zobowiązań przez dłużników naszych Klientów

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących uzyskania odszkodowań i/lub zadośćuczynienia od zakładów ubezpieczeń lub innych podmiotów. W ramach tej specjalizacji Kancelaria m.in. sporządza opinie prawne dotyczące określenia przysługujących roszczeń i określające szanse uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia, formułuje roszczenia, reprezentuje Klientów w negocjacjach oraz w postępowaniach sądowych aż do prawomocnego zakończenia postępowania./*sssss*/