Polityka Prywatności | Política de privacidad

Prawo Karne


„Naszym priorytetem jest zapewnienie Klientom prawa do obrony”

Derecho-Penal-Adwokat-Lasocka

Kancelaria posiada duże doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w postępowaniu karnym osobom prywatnym. Podstawowym działaniem jest zagwarantowanie Klientom prawa do obrony. Oferowane czynności obejmują:

  • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę
  • obronę oskarżonych w postępowaniu sądowym
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, wykonania kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego przedterminowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary
  • sprawy o ułaskawienie
  • sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym

Kancelaria zapewnia udział adwokata występującego w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, w zależności od sprawy, we wszystkich stadiach postępowania karnego./*sssss*/